Liity jäseneksi

Toivotamme tervetulleeksi mukaan kaikki kylästämme ja sen toiminnasta kiinnostuneet - liity kyläyhdistyksemme jäseneksi!


Harvaluotoseura ry kokoaa eri-ikäisiä kyläläisiä yhteen tutustuttaen meitä toisiimme yhteisen tekemisen kautta jakaen samalla tietoa kylän historiasta ja perinteistä.

Liity yhdistykseen ottamalla yhteyttä puheenjohtajaan tai hallituksen jäseniin, tai voit kertoa yhteystietosi vaikkapa seuran nettisivuston (harvaluotoseura.com) palauteosion kautta. Ehdotuksia ja toiveita toiminnasta ja tapahtumista voi näin myös lähettää.

Jäsenmaksu on vuonna 2023   10€  aikuiselta ja   3€  kotona asuvalta lapselta.

Jäsenille lähetämme mm. jäsentiedotteemme (n. 2-3 kertaa vuodessa) ja ne sisältävät ajankohtaisia tietoja järjestämistämme retkistä ja tapahtumista.

Seuramme kaipaa kipeästi uusia tekijöitä tapahtumien järjestelyihin. Meillä on kiva aktiivinen porukka koostuen hallituksen jäsenistä ja talkoolaisista, mutta muutaman vanhan aktiivisen toimijan saarelta poismuuton myötä tarvitsemme kipeästi myös uusia mukaan.

Tervetuloa siis vanhat ja uudet harvaluotolaiset tutustumaan nykyisiin aktiiveihin. Osallistumalla pääset vaikuttamaan seuran toimintaan ja tuleviin toiminnan muotoihin.

 

Olemalla mukana yhdistyksessä voit vaikuttaa omaan kyläyhteisöösi ja ympäristöösi.

 

Ystävällisin terveisin

Harvaluotoseura ry:n hallitus


Jäsenrekisterin hoit. Tapio Koskenvoima, p. 040 557 9229