Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kaikkia harvaluotolaisia ja sellaisiksi itsensä tuntevia yhdistävänä ja kulttuuriperinteitä ja ympäristöä vaalivana järjestönä.

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
          -vaalii harvaluotolaisen perinteen ja kotiseutuhengen ylläpitämistä
          -tukee koulutus- ja opintotoimintaa
          -antaa lausuntoja ympäristöä koskevista asioista
          -järjestää harrastus- ja liikuntatoimintaa aikuisille ja lapsille
          -järjestää huvitilaisuuksia
          -ylläpitää yhteyksiä muihin vastaaviin järjestöihin


"Yhdessä teemme saarestamme vieläkin viihtyisämmän!"